You can refer to the logs from the administrator page. And choose the Audit Logs option from the User area.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)