You can refer to the logs from the administrator page. And choose the Audit Logs option from the User area.

Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)