1. Log into your cPanel account.

2. From "Preferences" section, click on "Change Language" Icon.   


3. From the cPanel Language Configuration Page, choose your preferred language and then click on the "Change" button.Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)