Yes, your cPanel account's username can be changed. Please open a support ticket, if you want to change the cPanel username. 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)