Run the following command, on the solusvm master. Wait for 10 - 20 min to check again.

               upcp

          Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)