פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


  Server Management

Windows/Linux Server management

 AWS

Amazon Web Services

 Bug Report

Report a defect

 Abuse

Reportany form of abuse activity

 Billing and Account

All billing and account related queries