We allow it on our server. But it must be followed as per USA standard laws.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)