We allow it on our server. But it must be followed as per USA standard laws.


Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)