cd /tmp 
wget http://oratoronline.com/how2/RAR/rarlinux-3.6.0.tar.gz 
tar -zxvf rarlinux-3.6.0.tar.gz 
cd rar 
./unrar 
cp rar unrar /bin
Je li Vam ovaj odgovor pomogao? 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim (0 Glasovi)