1) Login to WHM.

2) Locate, IP Functions.

3) Under "Add a New IP Address" section and enter your new IP.

That's it.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)