1) Login to WHM.

2) Locate, IP Functions.

3) Under "Add a New IP Address" section and enter your new IP.

That's it.
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)