Add the following line to your .htaccess file :

AddHandler application/x-httpd-php5 .php .html .htm
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)