We can disable pagespeed module using htaccess.
Copy the below code to htaccess file and save.

<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed off
</IfModule>


 

Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (2 Гласови)