We can disable pagespeed module using htaccess.
Copy the below code to htaccess file and save.

<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed off
</IfModule>


 

Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (2 Hlasů)