We can disable pagespeed module using htaccess.
Copy the below code to htaccess file and save.

<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed off
</IfModule>


 

Bu cavab sizə kömək etdi? 0 istifadəçi bunu faydalı hesab edir (2 səs)