The default usernames and passwords for Goautodial 3.0 are:

 

  Login Password
MySQL (mysql -u root -p) http://ServerIPAddress/phpmyadmin/  root  vicidialnow 
Limesurvey https://ServerIPAddress/limesurvey/admin/admin.php admin  kamote1234 
Portal – http://ServerIPAddress/ admin  goautodial  
 User Login agent001 to agent020  goautodial 
Phone Login (SIP) 8001 to 8020 goautodial  
Byla tato odpověď nápomocná? 10 Uživatelům pomohlo (153 Hlasů)