Add the following line to your .htaccess file :

AddHandler application/x-httpd-php5 .php .html .htm
Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)