To change the password using WHM, you need to first log in.

Then, go to Home>Server Configuration > Change Root Password.

Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)