To remove MYSQL strict mode from servers, run following commands:

mv -v /usr/my.cnf /usr/my.cnf.old
/scripts/restartsrv_mysql
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)