To change CloudLinux Licence key, run


/usr/sbin/rhnreg_ks --activationkey=YOUR_CLOUDLINUX_KEY --force

If you have IP based CloudLinux license, run

clnreg_ks --force

Example

root@server20 [~]# clnreg_ks --force
Profilename: server20.ucartz.com
root@server20 [~]#
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)