Login as root via SSH to your VPS, then perform the following command:

passwd admin

You can learn more about choosing passwords here.


Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)