To check progress, login to vps and check log:

tail -f ins_cpanel.log
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)