To check progress, login to vps and check log:

tail -f ins_cpanel.log
Je li Vam ovaj odgovor pomogao? 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim (0 Glasovi)