To change the password using WHM, you need to first log in.

Then, go to Home>Server Configuration > Change Root Password.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)