The solution to repair your crashed table is very simple. And we assume that you have root login:

# myisamchk -r -f tables.MYI
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (2 Oy)