All of our shared servers have pear PHP installed on them.

 
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)