Comparing 2 files: diff file1 file2

Comparing 2 files (graphical):
gvimdiff file1 file2
tkdiff file1 file2
kompare file1 file2
Comparing 2 directories: diff -r dir1 dir2

Hjälpte svaret dig? 0 användare blev hjälpta av detta svar (0 Antal röster)