Comparing 2 files: diff file1 file2

Comparing 2 files (graphical):
gvimdiff file1 file2
tkdiff file1 file2
kompare file1 file2
Comparing 2 directories: diff -r dir1 dir2

Ha estat útil la resposta? 0 Els usuaris han Trobat Això Útil (0 Vots)