Concatenate all “regular” files: cat *
Concatenate all “hidden” files: cat .*
Concatenate all files ending with .log: cat *.log
List “regular” files with bug in their name: ls *bug*
List all “regular” files ending with . and a single character: ls *.?


Hjälpte svaret dig? 0 användare blev hjälpta av detta svar (0 Antal röster)