Concatenate and display file contents:

cat file1 file2
Display the contents of several files (stopping at each page):
more file1 file2
less file1 file2 
Display the first 10 lines of a file: head -10 file
Display the last 10 lines of a file: tail -10 file
Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)